Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9227
Beschrijving:Deel II, Woudhuis, Klarenbeek, Lieren en Oosterhuizen
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.13.2.1. Monumentenzorg
Verzamelbeschrijving:9226-9229 Monumenteninventarisatie Apeldoorn , 1989