Detail

Archief:016 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III, sector Onderwijs, Cultuur en Recreatie (OCR)
Inventarisnummer:83
Beschrijving:Nota "Ambulante begeleiding in het kader van de toepassing van de interimwet speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs"
Datering:1986
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.3.1.1. Beleid en organisatie van het onderwijs