Detail

Archief:016 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III, sector Onderwijs, Cultuur en Recreatie (OCR)
Inventarisnummer:56
Beschrijving:Regeling voor het in bruikleen geven van schoolgebouwen en/of noodlokalen aan het bijzonder basisonderwijs
Datering:1986
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.3.1.2.2. Schoolgebouwen