Detail

Archief:016 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III, sector Onderwijs, Cultuur en Recreatie (OCR)
Inventarisnummer:31
Beschrijving:Wijziging van de voorschriften over de wijze van benoeming van de leden van de adviescommissie Voortgezet Onderwijs, van de wijze van vervulling van de door het aftreden van leden in de commissie ontstane vacatures alsmede van de werkwijze van de commissie
Datering:1987
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.3.1.3.1. Organisatie