Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8374
Beschrijving:Veenkamp 95 Uddel, vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.12.1.2.2. Schoolgebouwen
Verzamelbeschrijving:6682-8377 Overdracht van schoolgebouwen aan schoolbesturen , 1986-1992