Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8373
Beschrijving:Socratesstraat 308A, vereniging voor Protestants-christelijk Basisonderwijs
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.12.1.2.2. Schoolgebouwen
Verzamelbeschrijving:6682-8377 Overdracht van schoolgebouwen aan schoolbesturen , 1986-1992