Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6872
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Zwaansprengweg, kad. Apeldoorn sectie L 10056
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997