Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6690
Beschrijving:Pythagorasstraat 384, vereniging Centraal Bestuur voor Rooms-katholiek Lager- en Kleuteronderwijs
Datering:1987-1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.12.1.2.2. Schoolgebouwen
Verzamelbeschrijving:6682-8377 Overdracht van schoolgebouwen aan schoolbesturen , 1986-1992