Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5574
Beschrijving:Percelen grasland gelegen aan de Hellenweg, kad. Apeldoorn sectie AF 696, 697 en 699
Datering:1994-1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997