Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5538
Beschrijving:Perceel grond gelegen tussen de Deventerstraat en de Veenhuizerweg, kad. Apeldoorn sectie AF 457
Datering:1992-1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997