Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5536
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Deventerstraat, kad. Apeldoorn sectie AF 1203 en 1204
Datering:1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997