Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5501
Beschrijving:Percelen grasland gelegen aan de Schoonbroeksweg, kad. Apeldoorn sectie AF 701, 702, 706 en 1515
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997