Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5500
Beschrijving:Percelen grasland gelegen aan de Schoonbroeksweg, kad. Apeldoorn sectie AF 700, 703, 1222 en 1299
Datering:1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997