Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5480
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Schoonbroeksweg, kad. Apeldoorn sectie AF 1369
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997