Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5436
Beschrijving:Percelen grond gelegen nabij de Kayersdijk en de 2e Wormenseweg, kad. Apeldoorn sectie N 8177 en 6013
Datering:1990-1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997