Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5433
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Stationsdwarsstraat 4-10 (even)
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997