Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5362
Beschrijving:Perceel grond gelegen voor de woning aan de Osseveldweg 16
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997