Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5305
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Wieselse Enkweg Wenum Wiesel, kad. Apeldoorn sectie D 4403
Datering:1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997