Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5233
Beschrijving:Perceel grasland gelegen aan de Lange Amerikaweg, kad. Apeldoorn sectie AD 1284
Datering:1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997