Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5231
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Arnhemseweg 24-2
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997