Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9093
Beschrijving:Ramsbrugweg Wenum Wiesel, kad. Apeldoorn sectie D 5272, 5273 en 1988
Datering:1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.5. Opstal en erfdienstbaarheden
Verzamelbeschrijving:8459-9094 Recht van opstal over rioleringsaangelegenheden , 1984-2000