Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8872
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.10.3. Dienstcommissies en medezeggenschap
Verzamelbeschrijving:8871-9068 Agenda's en notulen van de Medezeggenschapscommissie van de sector Stadsontwikkeling , 1985-1997