Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8619
Beschrijving:Uitwerking 1A. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5950-8619 Bestemmingsplan Wenum-Zuid , 1990-1993