Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8968
Beschrijving:Uddel, Bos en Hei
Datering:1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.6.2.3. Rioleringsplannen en werken
Verzamelbeschrijving:8672-8970 Bestekken en tekeningen over de aanleg en reconstructie van riolering , 1985-1998