Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8939
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.3.3.3. Wethoudersoverleggen
Verzamelbeschrijving:8937-9070 Agenda's en notulen van het wethoudersoverleg en de dienst Volkshuisvesting later dienst Wonen geheten , 1987-1992