Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8877
Datering:1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.7.2.4. Sector Stadsontwikkeling
Verzamelbeschrijving:8877-8878 Agenda's en notulen van de werkgroep Planvoorschriften , 1985-1986