Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8866
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.3.2. Raadscommissies
Verzamelbeschrijving:8866-8867 Agenda's en notulen van de raadscommissie Volkshuisvesting, Onderwijs en Stadsvernieuwing , 1993-1994