Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8859
Datering:1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.3.2. Raadscommissies
Verzamelbeschrijving:8814-8865 Agenda's en notulen van de raadscommissie Ruimtelijk Beheer , 1985-1994