Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8840
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.7.2.4. Sector Stadsontwikkeling
Verzamelbeschrijving:8839-8840 Agenda's en notulen van de beleidsontwikkelgroep Volkshuisvesting , 1994-1997