Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8826
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.7.2.4. Sector Stadsontwikkeling
Verzamelbeschrijving:8816-8826 Agenda's en notulen van de stuurgroep Vastgoedinformatie , 1988-1993