Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8806
Beschrijving:Kostverloren
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.4. Bouw- en woonrijpmaken
Verzamelbeschrijving:5774-8813 Aanleg van woonwagenstandplaatsen , 1986-1992