Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8779
Beschrijving:Kanaalweg, aanleg van een onderdoorgang onder de spoorlijn Apeldoorn-Deventer 3e fase
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.8.2. Zorg voor wegen en fietspaden
Verzamelbeschrijving:8776-8782 Bestekken, tekeningen en voorwaarden voor de aanleg en verbetering van "kunstwerken" , 1985-1996