Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8735
Beschrijving:De Cloese Ugchelen, aanleg van een ontsluitingsweg
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.8.2. Zorg voor wegen en fietspaden
Verzamelbeschrijving:8386-8775 Bestekken, tekeningen en voorwaarden over de aanleg en reconstructie van wegen en fietspaden , 1985-1997