Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8707
Beschrijving:Beheersrekening van de sector Stadsontwikkeling (SO)
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.2. Rekeningen
Verzamelbeschrijving:396-9657 Jaarrekeningen betreffende het jaar 1988