Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8634
Beschrijving:Gerritsflesweg Radio Kootwijk, kad. Apeldoorn sectie AE 130
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.5. Opstal en erfdienstbaarheden
Verzamelbeschrijving:8459-9094 Recht van opstal over rioleringsaangelegenheden , 1984-2000