Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8615
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Deventerstraat 450 tegen perceel grond gelegen nabij de Deventerstraat, kad. Apeldoorn sectie AF 1202, 472, 471 en 469
Datering:1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997