Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8614
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Wilmersdorf, kad. Apeldoorn sectie AC 7528, tegen perceel grond gelegen aan de Wilmersdorf, kad. Apeldoorn sectie AC 7531, Duursma Holding B.V.
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997