Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8611
Beschrijving:Perceel grasland gelegen aan de Lupineweg, kad. Apeldoorn sectie M 4241, tegen perceel grasland gelegen aan de Lupineweg, kad. Apeldoorn sectie M 4231, 4232 en 4247
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997