Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8610
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Veenhuizerweg, kad. Apeldoorn sectie AF 1210, tegen perceel grond gelegen aan de Vosweide, kad. Apeldoorn sectie AF 1631, Stichting Monuta
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997