Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8608
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Lupineweg, kad. Apeldoorn sectie M 3340, tegen perceel grond gelegen aan de Lupineweg, kad. Apeldoorn sectie M 3340 en 4481
Datering:1995-1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997