Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8607
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Bremweg, kad. Apeldoorn sectie M 4470, tegen perceel grond gelegen aan de Bremweg, kad. Apeldoorn sectie M 4023
Datering:1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997