Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8599
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Hoofdstraat 21-31 (oneven) tegen perceel grond aan de Nieuwendijk, kad. Apeldoorn sectie U 6050, 6075 en 6076, Draisma Projectontwikkeling B.V.
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997