Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8598
Beschrijving:Percelen grasland gelegen achter en voor de woning aan de Dennenkamp 16 tegen perceel grond gelegen naast de woning aan de Dennenkamp 16
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997