Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8597
Beschrijving:Perceel grond gelegen bij de woning aan de Leeuwenbergweg 60 Loenen, kad. Beekbergen sectie E 2487, tegen perceel grond gelegen bij de woning aan de Leeuwenbergweg 60 Loenen, kad. Beekbergen sectie E 3631 en 3639
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997