Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8592
Beschrijving:Perceel weg gelegen ten zuiden van de woning aan het Holthuis 1 tegen perceel grond gelegen ten noorden van de woning aan het Holthuis 1
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997