Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8587
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Kayersdijk, kad. Apeldoorn sectie N 7927, tegen perceel grond gelegen nabij de Parallelweg, kad. Apeldoorn sectie N 4056
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997