Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8584
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Vosselmanstraat, kad. Apeldoorn sectie U 8121, tegen perceel grond gelegen aan de Vosselmanstraat, kad. Apeldoorn sectie U 8536, Regio Stedendriehoek
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997