Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8580
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de 1e Wormenseweg hoek Laan van de Mensenrechten tegen perceel grond gelegen aan de 1e Wormenseweg, kad. Apeldoorn sectie N 7877, stichting Revalidatie centrum Kastanjehof
Datering:1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997