Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8579
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen nabij de Nieuwstraat, kad. Apeldoorn sectie U 6852, tegen perceel grond gelegen nabij de Nieuwstraat, kad. Apeldoorn sectie U 7751, Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM
Datering:1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997