Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8576
Beschrijving:Perceel grond gelegen nabij het Gaasterland, kad. Apeldoorn sectie M 3706, tegen perceel grond in Osseveld-Oost, kad. (onbekend), stichting Psychiatrisch Centrum De Wellen
Datering:1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997